Kitarra

 

Kitarra

Musika tresna honek eskaintzen dituen baliabideak handiak dira, bai euskarazko musika eta kantuen ezagutza minimo bat edukitzeko, baita atzerriko musika eta kantuen ezagutza bat edukitzeko ere, herri musikatik hasi eta egungo joera berrietara.

Horretarako taldeetan antolatu eta musika desberdinak kompartitutko dituzte ikasleek, pixkanaka modu mailakatu batean urtez urte aurrerapausoak emanaz eta norberaren joera musikalak kontutan hartuz, norberak bere nortasuna garatuko du, talde lanean konfidantza garatuz.


Gitarra kurtsoek, belarria, erritmoa, kantua eta
musika landuz eta musikaren ezagutza oinarrizko bat lortuz musikarekiko
sentsibilitatea lantzea du helburu, ikasturte batzuetan zear gitarra landu
ondoren, errepertorio bat ikasi eta norbera bere kabuz kanta berriak ikasteko
gai izatea. Baita ere kanturako eta sorkuntzarako prestutasuna duten ikasleei
baliabideak eta aukerak ematea.