Ikastetxeko gorabeherak

 

  2018-09-19
BEKAK: BERRITZAILEAK

BERRITZAILEAK

2017/18 ikasturtean beka ESKATU zutenak

 

EPEA:  IRAILAREN 17tik URRIAREN 19ra arte

 

Inprimakia atxikituta dihoakizue.

 

JARRAIBIDEAK:

  • Inprimakian ageri diren datuak zuzenak direla egiaztatu, edota egin beharreko aldaketak egin.
  • Kontu korrontearen datuak egiaztatu edota bete.
  • Beka aurkeztu. Bi modu daude:

Internet bidez: (Aldaketarik ez badago eta Euskadiko Autonomia Erkidegoan aurkeztu bada 2017 errenta aitorpena)

Horrela eginez gero, ez da ikastetxera joan beharko.

Inprimakian agertzen den Interneteko helbidea eta egiaztatze-kodea erabili ahal izango da. (Argibideak atxikitutako orrialdean eta Hezkuntza Saileko web orrian aurki ditzakezue)

 

Ikastetxean aurkeztu: eskabidea sinatu eta bertan entregatu.

Dokumentazioa:

  • INPRIMAKIAN EGINDAKO ALDAKETAK: justifikatzeko dokumentuak
  • DIRU-SARRERAK: (2016 urtean Errenta Aitorpena aurkeztu ez duten familientzat) Diru-sarreren edo diru-laguntzen (RGI…) agiriak.
  • EGOITZA FISKALA EAE-TIK KANPO IZANEZ GERO: Zerga-aitorpena        egin duten kide konputagarrien Pertsonen Fisikoen Errentaren gaineko Zerga-aitorpenaren fotokopia       osoa. PFEZtik salbuetsita dauden errenten eta pentsioen          ziurtagiriak, hala nola Gizarte Segurantzaren pentsioen eta Lanbidek kudeatutako diru-sarrerak bermatzeko errentaren edo/eta etxebizitzarako diru-laguntza osagarriaren         ziurtagiriak. Lan-etekinen ziurtagiria (10T), PFEZ aitorpena egin ez bada.

 

 

EGUTEGIA ETA ORDUTEGIA

 

Edozein eraikinetan egin daiteke eskaera eta ez da hitzordua hartu behar

 

 

BITERI:   ASTEARTE eta OSTIRALETAN, Irailaren 25 eta 28, urriaren 2, 5, 9 eta 16

                  Goizez, 9:15etatik 12:15era

                  Arratsaldez, 15:15etatik 16:15era

 

MARKOLA:  ASTEAZKENETAN, Irailaren 26a eta urriaren 10a,

                   Goizez, 9:15etatik 12:15era

                   Arratsaldez, 15:15etatik 16:15era

 

 

Ordutegiak errespetatzea eskatzen dizuegu, baita beharrezko dokumentazioaren fotokopiak ekartzea ere, izapidea ahal den azkarren burutu ahal izateko.

 

Deialdia (EHAA, 2018ko irailaren 14a) http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/hezkuntza-saila/ helbidean begiratu ahal izango duzue.