Hezkidetza

Hasiera  › Hezkuntza  › Proiektuak  › Hezkidetza
 

Elkarrekin edo berdintasunean heztea, haurraren sexua edozein dela ere.

Hezkidetzak estereotipo sexualen idearekin hausten du. Hau da, gizarteak inplizituki inposatzen dituen aldez aurretik finaktutako kontzeptuak, haurra gizonezkoa edo emakumezkoa izate hutsagatik.